loading...

Kravcertifierat gårdsslakteri

Långeruds Gårdsslakteri och Chark invigdes den 1 september 2015. Slakteriet är godkänt för både vilt och tamboskap. Slakteriet är godkänt enligt EU:s, jordbruksverkets och livsmedelsverkets normer. Godkännandenummer är 735. Vårt produktionsplatsnummer är SE 241236.

Vårt moderna gårdsslakteri inrymmer lokaler för bedövning och avlivning, slaktavdelning, tre kylrum, styckningsavdelning, paketeringsavdelning, frysutrustning, utrymme för rökning, och utleveranser samt gårdsförsäljning. Vi har speciellt satsat på bra tekniska lösningar vad gäller kylutrymmen, ventilationssystem, vattenförsörjning och avloppsrening samt i utrymmen för veterinärbesiktning av djurkroppar.