inköp av vilt

Pris slaktvikt:
Älg: 55 kr/kg.
Älgkalv (under 50 kg) 40 kr/kg
Rådjur: 40 kr/kg
Vildsvin (10-19 kg) 33 kr/kg
Vildsvin (20-49 kg) 43 kr/kg  
Vildsvin över 50 kg, endast sugga eller gylta, 25 kr/ kg

Vid leverans av vilt skall följande beaktas:

  • Djuret ska vara välskjutet.
  • Alla röda organ måste vara med, såsom lungor med luftrör dock utan svalg, lever utan gallblåsa, njurar, hjärta, mjälte, diafragma och tunga skall medföljas. Huvudet ska vara med vid besiktningen. 
  • Alla röda organ måste vara identitetsmärkta så att man kan säkerställa att de tillhör viltet (vid  leverans av flera djur).  
  • Namn på skytten samt jaktmark där viltet ,avlivades skall lämnas.
  • Slaktvikten är den vikt som slaktkroppen har efter putsning och godkännande av livsmedelsverkets personal.


Ring gärna Lars, 070 5153397, om ni undrar över något.