inköp av vilt

Pris slaktvikt:
Älg: 55 kr/kg.
Vildsvin (20-40 kg) 40 kr/kg.  

Vid leverans av vilt skall följande beaktas:

  • Djuret ska vara välskjutet.
  • Alla röda organ måste vara med, såsom lungor med luftrör dock utan svalg, lever utan gallblåsa, njurar, hjärta och mjälte. Huvudet ska vara med vid besiktningen. 
  • Alla röda organ måste vara identitetsmärkta så att man kan säkerställa att de tillhör viltet (vid  leverans av flera djur).  
  • Namn på skytten samt jaktmark där viltet ,avlivades skall lämnas.


Ring gärna Lars, 070 5153397, om ni undrar över något.