Legoslakt gris
 

Vi slaktar tamgris åt många kunder. Vi flår normalt grisarna. Skållning sker efter särskild överenskommelse med kunden. 

Djuren veteriärbesiktigas före slakt. Efter slakt görs veterinärbesiktning av slaktkroppar och avfall. Vi ombesörjer hanteringen med trikinprov.

Ring gärna Lars, 070 5153397, för mer information
 

För slakt till Långeruds Hjortgård ska alltid en Djurägarförsäkran lämnas i samband med leverans av djuren. Djurägarförsäkran ska vara underskriven av djurägaren.