legoslakt lamm


Djuren veterinärbesiktas före slakt. Efter slakt görs veterinärbesiktning av slaktkroppar och avfall.  

Slakt lamm 395:-/djur
Slakt tacka/bagge 475:-/djur

Vi tar inte emot lamm för enbart slakt i hel och halvfall.


Styckning och paketering av lamm:

  • Standardstyckning med ben utan färs; stekar med ben, kotletter, hel bog, resten sågat i småbitar, inkl paketering i låda. 310:-/djur.
  • Finstyckning med ben och färs; stekar med ben, kotletter, hel bog, resten färs, inkl paketering i låda och färs i påse. 360:-/djur.
  • Grillstyckning med  ben och färs, kotletter, stek skivad, bog skivad inkl paketering i låda, färs och skivor i påsar. 420:-/djur. 
  • Lyxstyckning med färs, benfritt, inkl paketering i låda och färs i påse. 445:-/djur.

Vakuumpaketering 200:-/djur.
 Märkning med etikett 95:-/djur.

För uppdelning av lammet i två lådor tillkommer 30 kr.

Återtag skinn 170:-/djur (inkl saltning och leverans till Tranås Skinnberedning).
Samtliga priser för lamm/får är exklusive moms.

Stycknng och paketering av tacka/bagge enligt ovan med pris  baserat på tidsåtgång beroende på djurets storlek. Tacka/bagge med slaktvikt mellan 25-30 kg tillkommer  extra avgift om
50 kr/djur. För djur med slaktvikt över 30 kg, tillkommer en extra avgift om 100 kr/djur.

Långeruds Hjortgård tar inget ekonomiskt ansvar för återtagsskinn, om något  skinn  av någon anledning skulle skadas vid slakt eller av annan orsak ej går att bereda.  

Ett transportdokument och en djurägarförsäkran ska ifyllas i samband med leverans av lamm/får för slakt till Långeruds Hjortgård.
Ladda ner pdf fil.

Har du frågor om slakt kan du ringa direkt till Lars  på mobil 070 5153397 eller skicka ett meddelande i nedanstående formulär.