legoslakt lamm


Djuren veterinärbesiktas före slakt. Efter slakt görs veterinärbesiktning av slaktkroppar och avfall.  

Slakt lamm 395:-/djur
Slakt får/bagge 460:-/djur

Vi tar inte emot lamm för enbart slakt i hel och halvfall.


Styckning och paketering av lamm:

  • Standardstyckning med ben utan färs; stekar med ben, kotletter, hel bog, resten sågat i småbitar, inkl paketering i låda. 310:-/djur.
  • Finstyckning med ben och färs; stekar med ben, kotletter, hel bog, resten färs, inkl paketering i låda och färs i påse. 360:-/djur.
  • Grillstyckning med  ben och färs, kotletter, stek skivad, bog skivad inkl paketering i låda, färs och skivor i påsar. 390:-/djur. 
  • Lyxstyckning med färs, benfritt, inkl paketering i låda och färs i påse. 430:-/djur.

Vakuumpaketering 200:-/djur.
 Märkning med etikett 95:-/djur.

Återtag skinn 145:-/djur (inkl saltning och leverans till Tranås Skinnberedning).
Samtliga priser för lamm/får är exklusive moms.

Stycknng och paketering av får/bagge enligt ovan med pris  baserat på tidsåtgång beroende på djurets storlek.

Långeruds Hjortgård tar inget ekonomiskt ansvar för återtagsskinn, om något skinn  av någon anledning skulle skadas vid slakt eller av annan orsak ej går att bereda.  

Ett transportdokument och en djurägarförsäkran ska ifyllas i samband med leverans av lamm/får för slakt till Långeruds Hjortgård.
Ladda ner pdf fil.

Har du frågor om slakt kan du ringa direkt till Lars  på mobil 070 5153397 eller skicka ett meddelande i nedanstående formulär.