legoslakt lamm


Djuren veterinärbesiktas före slakt. Efter slakt görs veterinärbesiktning av slaktkroppar och avfall.  

 Priser 2022-06-01
Slakt lamm 435:-/djur
Slakt tacka/bagge 520:-/djur

Vi tar inte emot djur för enbart slakt i hel och halvfall.


Styckning och paketering av lamm:

  • Standardstyckning med ben utan färs; stekar med ben, kotletter, hel bog, resten sågat i småbitar. 360 :-/djur.
  • Finstyckning med ben och färs; stekar med ben, kotletter, hel bog, resten färs, 395:-/djur.
  • Lyxstyckning med färs, benfritt. 475:-/djur.
  • Grillstyckning med  ben och färs, kotletter, stek skivad, bog skivad  490:-/djur. 

Vakuumpaketering 250:-/djur.
 Märkning med etikett 120:-/djur.
För uppdelning av lammet i två lådor tillkommer 50 kr.

Önskas ingen vacuumpackning och märkning debiteras  paketering utifrån tidsåtgång samt materialkostnad (30 kr/låda). 

Återtag skinn 200:-/djur (inkl saltning och leverans till Tranås Skinnberedning).

Långeruds Hjortgård tar inget ekonomiskt ansvar för återtagsskinn, om något  skinn  av någon anledning skulle skadas vid slakt eller av annan orsak ej går att bereda.

Avgiften för destruktion har höjts varför vi måste ta ut destruktionskostnad för de skinn som inte tas om hand som återtag för kunden eller hämtas av kunden. Skinn som inte hämtas debiteras med 50 kr/skinn.


 Lamm/ tacka/bagge med en slaktvikt mellan 25-30 kg tillkommer  extra avgift om 75 kr/djur. För djur med slaktvikt över 30 kg, tillkommer en extra avgift om 150 kr/djur. För djur över 40 kg, tillkommer en extra avgift om 250 kr/djur.

Samtliga priser för lamm/får är exklusive moms.

Ett transportdokument och en djurägarförsäkran ska ifyllas i samband med leverans av lamm/får för slakt till Långeruds Hjortgård.
Ladda ner pdf fil.

Har du frågor om slakt kan du ringa direkt till Lars  på mobil 070 5153397 eller skicka ett meddelande i nedanstående formulär.