legoslakt nöt


Våra priser grundar sig på att vi tar oss mer tid för varje enskilt djur i slaktprocessen från det att djuret levererats till oss.  Dessutom behandlar vi varje slaktkropp individuellt med avseende på köttets utseende, fetthalt samt pH-värde. Vi kan inte, vill inte och behöver inte konkurrera med de stora slakterierna.

Djuren veterinärbesiktas före slakt. Efter slakt görs veterinärbesiktning av slaktkroppar och avfall.

Slaktkroppar från nöt hängmöras enligt överenskommelse med kunden. 


Priser för legoslakt av nöt gällande från 2022-06-01

Slaktkostnad*  inkl BSE avgifter:  12,50 kr/kg,
Detaljstyckning:  12,50 kr/kg standardstyckning. Priset baserat på 4 delar/djur, andra stycningsalternativ överenskommes med kunden utifrån tidsåtgång.  Tillägg för fettgrupper.  
Vacuumpaketering :  7,50 kr/kg standardstyckning och färs i 1 kg/fp. detaljer ca 50% och färs ca 50%. Vid andra styckningsalternativ och storlek på förpackning av färs, pris utifrån tid. Papplådor debiteras med 30 kr/låda
Märkning med etikett: 300 kr/djur
Önskas ingen vacuumpaketering och märkning, debiteras paketering utifrån tidsåtgång samt materialkostnad (30 kr/låda) för packning i låda.
Kilopriserna baseras på slaktkroppsvikt
* min 1800 kr

 


De kunder som önskar använda tjänsterna svarar själva för transporter av djur till slakt och hämtning av köttdetaljerna. Vill du få hjälp med transporter kontakta oss så finner vi en kostnadseffektiv lösning.

Vi tar inte emot nötkreatur med en levandedjursvikt över 800 kg.


För slakt till Långeruds Hjortgård ska alltid en Djurägarförsäkran lämnas i samband med leverans av djuren. Djurägarförsäkran ska vara underskriven av djurägaren.
Ladda ner pdf fil.

 

Har du frågor om slakt kan du ringa direkt till Lars  på mobil 070 5153397 eller skicka ett meddelande i nedanstående formulär.