loading...

Våra hjortar


Djuren på Långeruds Hjortgård lever harmoniskt och så likt en vild hjort som möjligt och under växtsäsongen har hjortarna naturbete. Vi anpassar utfodringen i vilthägnen efter hjortarnas naturliga föda. Vi använder ingen antibiotika. Långeruds Hjortgård har ett eget välutrustad KRAV-certifierat gårdsslakteri. 

Näringsriktigt kött
Köttet är fettsnålt och hos oss kan du räkna med köttproduktion av högsta kvalitet. Hjortkött har många fördelar såväl smak som näringsmässigt. Vi vänder oss till dig som vill ha det lilla extra och som vill veta var din mat kommer ifrån.
För att en produkt ska kunna bli bra rakt igenom krävs en riktigt bra djurhållning. Det krävs också att djuren tas om hand på rätt sätt i samband med avlivning, slakt och styckning.

Hjortköttet är väldigt magert och har mycket låg kolestrolhalt. En tillagad hjortstek innehåller endast ca 2,5 % fett, vilket kan jämföras med nötstek där fettet utgör ca
11,5 % och fläskstek ca 15,5 %. Hjortköttet  innehåller dessutom mer av viktiga mineraler som järn och zink. Fettet i viltkött har höga halter av omega-3.
Läs om våra köttlådorKronhjorten är efter älgen Sveriges största hjortdjur, dess kost består av naturligt bete vilket ger hjortköttet sin speciella viltsmak.

På sommaren får djuren sin föda genom att naturligt äta det gräs och örter som finns i hagarna. Det är en blandning av flera gräsarter, vit- och rödklöver och för att få en ännu mer smaklig och hälsosam mat till hjortarna har vi även olika örter såsom, cikoria, käringtand och svartkämpe. Örterna är rika på mineraler och kan även bidra till ett mer smakrikt kött. Hjortarna har alltid fri tillgång på detta foder som betas sommartid. På vintern har hjortarna fri tillgång till ensilage (konserverat vallfoder). Utfodringen sker under perioden oktober-april. 

Miljövänlig verksamhet
Som  lantbrukare tar vi extra hänsyn till natur, miljö och klimat och att i första hand använda miljöanpassade produkter.  Kemiska bekämpningsmedel används inte. Vi använder ingen antibiotika i djurhållningen. 
Det krävs också att djuren vid slakt tas om hand på rätt sätt i samband med bedövning och avlivning,  detta gör vi i  vårt eget KRAV-certifierade gårdsslakteri.